Η εταιρεία Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. εφάρμοσε ενοποιημένες λύσεις σε περιβάλλον SAP Supply Chain Management με την Step One για τη διαχείριση του καινούργιου Κέντρου Αποθήκευσης και Διακίνησης (ΚΑΔ) και των καταστημάτων της εταιρείας, με στόχο την πλήρη και αυτόματη ενημέρωση.

Η πολύ σημαντική επένδυση της ΚΑΥΚΑΣ στο καινούργιο ΚΑΔ σχεδιάστηκε με γνώμονα την υποστήριξη των logistics με τα πιο σύγχρονα μοντέλα αποθήκευσης και διανομής. Το ΚΑΔ εξυπηρετεί σε καθημερινή βάση τα 55 καταστήματα της εταιρίας, τις παραγγελίες των Β2Β πελατών και το κανάλι e-commerce. Οι διαδικασίες προγραμματίζονται στο SAP ERP και εκτελούνται μέσω RF τερματικών, ενώ παράλληλα υπήρξε βελτίωση και άλλων σημείων διαδικασιών του ΚΑΔ για καλύτερους χρόνους παραλαβής, αποθήκευσης, συλλογής και αποστολής των προϊόντων της ΚΑΥΚΑΣ. Η εφαρμογή απογραφής των καταστημάτων είχε αντικειμενικά θέματα να λύσει, όπως τον πολύ μικρό χρόνο που είναι διαθέσιμος για την πλήρη απογραφή στα καταστήματα στο ξεκίνημα κάθε έτους (αρχική, επανελέγχους κλπ.), για περισσότερα από 7.500 είδη ανά κατάστημα και με περιοχές που ενίοτε δεν καλύπτονται από το ασύρματο δίκτυο. Η λύση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την Step One για περιβάλλον OCA (Occasionally Connected Applications) και έχει δυνατότητα online & offline απογραφής, με αυτοματοποιημένο συγχρονισμό των στοιχείων με το SAP ERP.