Οι γαλλικές αρχές προστασίας των δεδομένων έδωσαν στο Facebook τρεις μήνες για να σταματήσει να «παρακολουθεί» την online δραστηριότητα μη-χρηστών του δικτύου χωρίς την άδειά τους και ζήτησε, παράλληλα, να σταματήσουν ορισμένες μεταφορές δεδομένων στις Η.Π.Α.

Η «εντολή» αυτή από τη Γαλλία είναι η πρώτη σημαντική κίνηση εναντίον εταιρείας που μεταφέρει δεδομένα Ευρωπαίων πολιτών στις Η.Π.Α. μετά την ακύρωση της συμφωνίας “Safe Harbor” πέρυσι από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Όπως σημειώνει η γαλλική αρχή προστασίας δεδομένων, το Facebook συνεχίζει τις μεταφορές δεδομένων στις Η.Π.Α. βασιζόμενο στη συμφωνία Safe Harbor, παρά το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει κρίνει άκυρη της συμφωνία. Το Facebook, από τη μεριά του, έχει ήδη δημιουργήσει εναλλακτικές νομικές υποδομές για τη συνέχιση των μεταφορών, ευθυγραμμιζόμενο με τους νόμους της Ε.Ε.