Στους τρεις τελικούς νικητές του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου DecipherPCP συμπεριλαμβάνεται η ελληνική εταιρεία Γνώμων Πληροφορικής Α.Ε. με το καινοτόμο σύστημα openDecipher που ανέπτυξε στο χώρο της ηλεκτρονικής υγείας.

Η Γνώμων Πληροφορικής A.E. διακρίθηκε αρχικά, ανάμεσα σε 22 συμμετέχοντες σε διεθνή διαγωνισμό, υπό την αιγίδα τριών συστημάτων υγείας (ESTAVCENTRO Ιταλία,TISCALUT Ισπανία  και CMFT-TRUSTECH Ηνωμένο Βασίλειο) που έγινε στο πλαίσιο του έργου DecipherPCP κι αφορά τις εφαρμογές mHealth στην ηλεκτρονική υγεία. Μετά την αξιολόγηση του σχεδιασμού και του πρωτοτύπου  της λύσης που πρότεινε η «Γνώμων», πέρασε σε τρείς φάσεις:από τους 27 στους 9 συμμετέχοντες , από τους 9 στους 6 και τώρα στους 3 τελικούς νικητές του διαγωνισμού. Αυτή είναι η πρώτη επιτυχία ελληνικής εταιρείας στο εργαλείο PreCommercialProcurement που υιοθετείται από ευρωπαϊκούς οργανισμούς στο πλαίσιο των πολιτικών ανάπτυξης της καινοτομίας στην ΕΕ. Το οpenDECIPHER είναι μια mΗealth λύση που επιτρέπει στον πολίτη/ασθενή να τηρεί το ιατρικό του ιστορικό, να έχει πρόσβαση στην ιατρική πληροφορία που διαθέτει το σύστημα υγείας για αυτόν και τους οικείους του (ιατρικές συνταγές και εξετάσεις) και επίσης του επιτρέπει να ενεργοποιεί υπηρεσίες του συστήματος υγείας.