Η Γνώμων Πληροφορική ανέλαβε έργο διασυνοριακής ηλεκτρονικής υγείας eHealth, μετά από ανοιχτό διαγωνισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Το έργο αφορά το σχεδιασμό και υλοποίηση της διασύνδεσης του συστήματος υγείας της Κύπρου με τις ενιαίες υποδομές ηλεκτρονικής υγείας της ΕΕ που ολοκληρώνονται μέσα από τo πρόγραμμμα CEF (Connecting Europe Framework).
Με τον τρόπο αυτόν η Κύπρος θα μπορεί να αποτελεί μέρος ενός ασφαλούς δικτύου που να επιτρέπει την ανταλλαγή συνοπτικών ιστορικών υγείας και ηλεκτρονικών συνταγών φαρμάκων.

Πιο συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα αξιοποιήσει την εμπειρία  και τη πλατφόρμα ehealthPass της Γνώμων για τη διασύνδεση των εθνικών υποδομών της Κύπρου με το εθνικό σημείο επαφής για τη διασυνοριακή υγεία χρησιμοποιώντας διεθνή και ανοιχτά πρότυπα διαλειτουργικότητας.

Με τη λειτουργία του συστήματος, η Κύπρος θα μπορεί να παρέχει υψηλής ποιότητας διασυνοριακή περίθαλψη στους πολίτες της που ζουν στο εξωτερικό καθώς και σε πολίτες άλλων Ευρωπαϊκών Κρατών Μελών που την επισκέπτονται. Επιπλέον, καθώς η Κύπρος είναι ένας τουριστικός προορισμός είναι αναμενόμενο η ανάπτυξη διασυνοριακών υπηρεσιών να επηρεάσουν την οικονομική της ανάπτυξη.