Η Xerox διέθεσε στην Γραφοτυπική, εταιρεία services bureau, δύο ψηφιακά πιεστήρια iGen3. Η κίνηση αυτή της Γραφοτυπικής, όπως υποστηρίζει η εταιρεία, εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της για επέκταση σε νέες αγορές και κυριαρχία στον χώρο της προσωποποιημένης έντυπης επικοινωνίας.

 “Η επένδυση στην επαναστατική τεχνολογία των iGEN3 της Xerox και η αξιοποίηση της παγκόσμιας τεχνογνωσίας Xerox στη σύγχρονη επικοινωνία αποδίδουν ήδη καρπούς για τη Γραφοτυπική, αφού με χαρακτηριστική ευκολία δημιουργεί και παρουσιάζει ειδικευμένα σε αγορές ολοκληρωμένα πακέτα εφαρμογών έγχρωμης προσωποποιημένης έντυπης επικοινωνίας”.

Η Γραφοτυπική υποστηρίζει επίσης, ότι είναι πλέον σε θέση να παρέχει στους marketers και στους διαφημιστές ένα πολύ σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, τη δυνατότητα να “περνούν” στην έντυπη επικοινωνία τους με τον τελικό καταναλωτή έγχρωμες προσωποποιημένες προσφωνήσεις, μηνύματα και φωτογραφίες, προσφορές και προϊόντα, διαφορετικά ανά κατηγορία ή ανάλογα με το προσωπικό προφίλ των καταναλωτών.