Η ΔΑΕΜ (Δήμος Αθηναίων Επιχείρηση Μηχανογράφησης) ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο που αφορά στην λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου «Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας».

Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «διοικητική μεταρρύθμιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους. Το τίμημα της σύμβασης ανέρχεται στις 42.299 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.