Τα αντικείμενα που συνθέτουν το οικοσύστημα IoT, είναι συνήθως ετερογενείς πηγές πληροφοριών. Η σύνθεση αυτών των πληροφοριών είναι σημαντική πρόκληση για κάθε πετυχημένο έργο.

Η πλατφόρμα SYNAISTHISI PaaS αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” για να εξυπηρετήσει τη διασύνδεση ετερογενών πηγών πληροφορίας, την αυτοματοποίηση διαδικασιών για την εξοικονόμηση φυσικών και τεχνητών πόρων και τη συνεχή και εύκολη πρόσβαση στους πόρους αυτούς.

Η πλατφόρμα διαχειρίζεται ροές πληροφορίας από διαφορετικούς πόρους παραγωγής δεδομένων, όπως σύστημα, λογισμικό, συσκευή, ή ακόμη και τον άνθρωπο. Η διαχείριση έχει τη μορφή (Everything as a Service – EaaS) και έτσι οι ροές είναι διαθέσιμες προς χρήση και από άλλους χρήστες ή άλλες υπηρεσίες που υλοποιούν συγκεκριμένες εφαρμογές. Μία από τις σύνθετες εφαρμογές που αναπτύχθηκαν για επίδειξη στα πλαίσια του έργου ήταν η διασύνδεση ετερογενών πόρων μιας αίθουσας (κάμερες, μικρόφωνα, αισθητήρες περιβαλλοντικών συνθηκών, funcoil, air-condinion, video projector, κλπ.), για τη διαμόρφωση έξυπνου περιβάλλοντος σε αίθουσα συναντήσεων.

Προς το παρόν, η πλατφόρμα SYNAISTHISI είναι διαθέσιμη για ερευνητική χρήση και ταυτόχρονα εκτελούνται εργασίες εξέλιξής της για να συμπεριλάβει τη διασύνδεση της με πρωτόκολλα μεγάλων κατασκευαστών και κυρίαρχα ανοιχτά πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται ευρέως στην παγκόσμια αγορά.

Η προσέγγιση αυτή διαφέρει από τις υπάρχουσες προσεγγίσεις που υλοποιούνται με βάση την τεχνολογία Μ2Μ. Οι ίδιες οι υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στο υπολογιστικό νέφος μπορούν να εξατομικευθούν άμεσα σε νέες απαιτήσεις των χρηστών για τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις τους. Επίσης μπορούν να εξατομικευθούν σε νέες εγκαταστάσεις άλλων χρηστών και ακόμα και σε εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται ηλεκτρολογικά στοιχεία άλλων κατασκευαστών, που έχουν εικονικοποιηθεί στο υπολογιστικό νέφος.

Η φιλοσοφία στην οποία έχει στηριχθεί η πλατφόρμα SYNAISTHISI δίνει μία ιδιαίτερη δυναμική για την περαιτέρω αξιοποίησή της. Εφαρμογές όπως αυτές της διαχείρισης ενέργειας, αυτοματισμών χώρων, των έξυπνων πόλεων, της διαχείριση στόλου οχημάτων, της έξυπνης γεωργίας, της φροντίδας υγείας κ.α. αποτελούν πρόκληση για την αξιοποίησή της σε συνδυασμό και με τη διαθεσιμότητα ανοιχτών δεδομένων κοινού ενδιαφέροντος.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
site: http://iot.synaisthisi.iit.demokritos.gr/
Τίτλος έργου: SYNAISTHISI
Περιοχή: ΕΠΑΝ ΙΙ (ΕΣΠΑ 2007-2013)
Διάρκεια: 2 έτη
Προϋπολογισμός: 970.000 ευρώ