Μια από τις σημαντικότερες υπηρεσίες για την επικοινωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους πολίτες της, μέσω του δικτυακού τόπου EUROPA, ανατέθηκε σε κοινοπραξία που συμμετέχει η Intrasoft International, θυγατρική της Intracom IT Services και η βελγική εταιρεία ESN.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε € 32 εκατ., ενώ η Intrasoft International συμμετέχει κατά 50%. Το έργο, διάρκειας 4 ετών, ανατέθηκε στην κοινοπραξία μετά από διεθνή διαγωνισμό της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας, στον οποίο συμμετείχαν Ευρωπαϊκές εταιρείες από το χώρο της πληροφορικής και της επικοινωνίας.

O δικτυακός τόπος EUROPA θεωρείται η πιο ορατή και σημαντική υπηρεσία επικοινωνίας της ΕΕ, καθώς βρίσκεται στις πρώτες 1.500 ιστοσελίδες στον κόσμο ως προς τον αριθμό επισκεπτών, οι οποίοι ξεπερνούν τους 25 εκατ. το μήνα. Η υπηρεσία EUROPA αποτελεί μία ολοκληρωμένη παρουσίαση της ζωής στην ΕΕ που απευθύνεται τόσο στους πολίτες, όσο και στους δημόσιους φορείς.

Μέσω του EUROPA οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να αντλήσουν πληροφορίες για όλες τις πτυχές της ζωής στην ΕΕ, όπως πληροφορίες για τη νομοθεσία, την εκπαίδευση, την εργασία, την υγεία, την προστασία του καταναλωτή, την έρευνα, τα δικαιώματα του πολίτη κ.α.