Αντιπροσωπεία της Διοίκησης και στελεχών του ΟΑΣΑ με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. Τάσο Ταστάνη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Σκουμπούρη, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της LG, Young Shub Kim, που επισκέπτεται τη χώρα μας επικεφαλής εξαμελούς αντιπροσωπείας της κορεατικής εταιρείας τεχνολογίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν διάφορες πτυχές που αφορούν στην υλοποίηση του έργου ηλεκτρονικού εισιτηρίου, ενώ εκφράστηκε και από τις δύο πλευρές η πεποίθηση ότι η παράδοσή του στη χρήση του επιβατικού κοινού θα γίνει έγκαιρα και με τα βέλτιστα οικονομικά, διαχειριστικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά. Η LG συμμετέχει στην κοινοπραξία HST A.E. μαζί με την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή που κατασκευάζει με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ (Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» και Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση») το Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ηλεκτρονικό εισιτήριο), προϋπολογισμού 58,8 εκατ. ευρώ, το οποίο θα αρχίσει να εφαρμόζεται σταδιακά από την 1η Ιανουαρίου 2017 στις δημόσιες αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας.