Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) ανέθεσε στην OCTANE Management Consultants την εκπόνηση αναλυτικού σχεδίου λειτουργικής αναδιάρθρωσης.

Το σχέδιο, το οποίο παραδόθηκε από την OCTANE και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, προδιαγράφει τη μετάβαση της ΕΕΔΕ σε ένα νέο λειτουργικό μοντέλο με μεγαλύτερη ευελιξία και αποτελεσματικότητα, ενίσχυση της εξωστρέφειας της εταιρείας και ψηφιοποίηση των διαδικασιών της και των υπηρεσιών που προσφέρει.

Η OCTANE είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων με 10ετή παρουσία στην ελληνική αγορά και εμπειρία άνω των 300 έργων στρατηγικής, αναδιάρθρωσης και βελτιστοποίησης απόδοσης για πελάτες στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα.