Η ΕΕΤΤ, με σχετική ανακοίνωση, δίνει τη δική της απάντηση στα δημοσιεύματα που την φέρουν να «ανοίγει» την αγορά τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην ψηφιακή τηλεόραση και συγκεκριμένα στην εταιρεία Digital Union.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η διαδικασία αδειοδότησης ορίζεται σαφώς στο νόμο και είναι η ίδια για όλους τους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Για την απόκτηση Γενικής Άδειας, οι ενδιαφερόμενες εταιρίες καταθέτουν στην ΕΕΤΤ Δήλωση Καταχώρησης. Εκεί δηλώνουν σε ποιες υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο καταστατικό τους. Τις σχετικές υπηρεσίες επιλέγουν από ένα προτυπωμένο κατάλογο, ο οποίος περιέχεται ως Παράρτημα στον Κανονισμό Γενικών Αδειών. Αυτή την πάγια πρακτική ακολούθησε η ΕΕΤΤ και για την αδειοδότηση της Digital Union.

Η Γενική Άδεια ήταν σύμφωνη με το περιεχόμενο της Δήλωσης Καταχώρησης, την οποία συνέταξε και υπέβαλε ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος. Τα ίδια ισχύουν για 1000 και πλέον εταιρίες που περιλαμβάνονται στο σχετικό Μητρώο αδειοδοτημένων επιχειρήσεων, το οποίο τηρεί η ΕΕΤΤ και δημοσιεύεται στο δικτυακό της τόπο.

Τέλος, συνεχίζει η ανακοίνωση, είναι αυτονόητο ότι για την έναρξη λειτουργίας ενός δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, απαιτείται, πέραν της αδειοδότησης από την ΕΕΤΤ, και η χρήση ραδιοσυχνοτήτων που είναι αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Ομοίως, για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών απαιτούνται, κατά περίπτωση, και άλλες προϋποθέσεις, όπως η εκχώρηση συχνοτήτων, αριθμών ή δικαιωμάτων διέλευσης από τους αρμόδιους φορείς.