Η Ολομέλεια της ΕΕΤΤ, κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, αποφάσισε να μην εγκρίνει τα νέα οικονομικά προγράμματα "Double- Play, 60'FM & απεριόριστες διεθνείς κλήσεις στα 4 ΜB και στα 8 ΜΒ" του ΟΤΕ, τα οποία είχαν υποβληθεί στη Ρυθμιστική Αρχή προς έλεγχο.

Η ΕΕΤΤ προχώρησε στην έκδοση της σχετικής Απόφασης κατόπιν διενέργειας ελέγχου, κατά τον οποίο διαπίστωσε ότι η εμπορική διάθεση των συγκεκριμένων πακέτων θα συνιστούσε πρακτική συμπίεσης περιθωρίου και κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης του ΟΤΕ στις ορισθείσες σχετικές αγορές.