Η Ολομέλεια της ΕΕΤΤ εξέτασε 25 συνδυαστικά οικονομικά προγράμματα του ΟΤΕ, εκ των οποίων ενέκρινε τα 21 και απέρριψε τα 4, καθότι προκαλούσαν συμπίεση περιθωρίου κέρδους σε βάρος των ανταγωνιστών του. Από τις αρχές του έτους μέχρι σήμερα, η ΕΕΤΤ έχει εξετάσει συνολικά 70 συνδυαστικά οικονομικά προγράμματα του ΟΤΕ, από τα οποία 62 έχουν εγκριθεί ενώ 8 έχουν απορριφθεί.

Επισημαίνεται ότι ο έλεγχος από την ΕΕΤΤ των οικονομικών προγραμμάτων, που περιλαμβάνουν συνδυαστικές υπηρεσίες τηλεφωνίας και internet, προκύπτει από τη ρυθμιστική υποχρέωση που έχει επιβληθεί στον ΟΤΕ ως επιχείρηση με σημαντική ισχύ στις λιανικές αγορές πρόσβασης και κλήσεων. Η εξέταση κάθε προγράμματος γίνεται εξατομικευμένα.

Ο χρόνος εξέτασής του από τη Ρυθμιστική Αρχή εξαρτάται από την πληρότητα των συνοδευτικών υποστηρικτικών στοιχείων και την ημερομηνία υποβολής του σε αυτή από τον ΟΤΕ. Πριν από την έγκριση του κάθε πακέτου, δεν είναι επιτρεπτή ουδεμία δημόσια ανακοίνωση για το περιεχόμενό του ή για λοιπά χαρακτηριστικά του. Τυχόν εμπορική διάθεση στην αγορά μη εγκεκριμένων πακέτων αποτελεί παράβαση της νομοθεσίας.