Η ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών το διαγωνισμό για τη δημιουργία τεχνοοικονομικού Bottom up μοντέλου LRIC+ για τον υπολογισμό των τιμών πρόσβασης σε δίκτυο χαλκού και σε δίκτυο NGA, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές που ορίζονται στην από 11.9.2013 σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2013/466/ΕE).

Στο διαγωνισμό συμμετείχαν, επίσης, οι εταιρείες KPMG Limited, Axon Partners Group Consulting και MAZARS. Η MAZARS κόπηκε στη φάση αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και συνέχισαν οι υπόλοιπες τρεις εταιρείες. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 194.800 ευρώ.