Το σχέδιο δράσης της ΕΕΤΤ για το 2009 στους τομείς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών παρουσίασε σήμερα σε Συνέντευξη Τύπου ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ Καθηγητής Νικήτας Αλεξανδρίδης, ο οποίος χαρακτήρισε το 2009 ως "Έτος Ευρυζωνικής Σύγκλισης Τηλεπικοινωνιών και ΜΜΕ".

Πριν την αναλυτική παρουσίαση των δράσεων της ΕΕΤΤ για το τρέχον έτος, ο Ν. Αλεξανδρίδης έκανε ένα σύντομο απολογισμό του έργου της Ρυθμιστικής Αρχής για το 2008. Υπενθυμίζεται ότι η ΕΕΤΤ είχε  ανακηρύξει το 2008 ως έτος “Ποιοτικής Ευρυζωνικότητας” υλοποιώντας σημαντικές δράσεις προς αυτήν την κατεύθυνση. Στις δράσεις αυτές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων α) η έκδοση του Κώδικα Δεοντολογίας για την παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, με τον οποίο η ΕΕΤΤ αποσκοπεί στη διευθέτηση καίριων ζητημάτων/ προβλημάτων στη σχέση παρόχου-καταναλωτή , β) η δημοσιοποίηση των Δεικτών διευθέτηση καίριων ζητημάτων/ προβλημάτων στη σχέση παρόχου-καταναλωτή , β) η δημοσιοποίηση των Δεικτών Ποιότητας, οι οποίοι στοχεύουν στην άμεση, εύκολη και γρήγορη πρόσβαση των καταναλωτών στις πληροφορίες που αφορούν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και γ) η τροποποίηση της Προσφοράς Αναφοράς για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο (RUO), η οποία αναμένεται να διευκολύνει περαιτέρω τη συνεγκατάσταση στα Αστικά Κέντρα (Α/Κ) του ΟΤΕ, ώστε να επεκταθεί πιο εύκολα η ευρυζωνικότητα ιδίως στην περιφέρεια.