Τις προτεραιότητες της ΕΕΤΤ, ενόψει ανάληψης της Προεδρίας του Σώματος Ευρωπαίων Ρυθμιστών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (BEREC) για το 2013, παρουσίασε η Διοίκηση σε συνέντευξη τύπου που έλαβε χώρα στην έδρα της Επιτροπής.

Υπό την καθοδήγηση της ΕΕΤΤ, το πρόγραμμα εργασιών του BEREC για το 2013 υιοθετεί τους στόχους της Ψηφιακής Ατζέντας 2020 και επικεντρώνεται σε τρεις άξονες, την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών νέας γενιάς (NGAs), τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών και την προώθηση της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών στην Ευρώπη. Μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες του προγράμματος είναι η επιτυχής υλοποίηση του νέου Κανονισμού για τη διεθνή περιαγωγή, ο οποίος μεταξύ άλλων προβλέπει μία σειρά σημαντικών μεταρρυθμίσεων στην αγορά. Συνεχίζεται, επίσης, το έργο του BEREC σε θέματα ουδετερότητας του διαδικτύου (net neutrality), προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν παρεμποδίζεται αδικαιολόγητα και κατά παράβαση του ανταγωνισμού από τους παρόχους η πρόσβαση των καταναλωτών σε υπηρεσίες και περιεχόμενο. Ακόμα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο μίας νέας πολιτικής για τη διασφάλιση του ανταγωνισμού και την προσέλκυση επενδύσεων ως παράγοντα για την οικονομική ανάκαμψη στα κράτη μέλη.