Η Algorithmics γνωστοποίησε σήμερα ότι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος επέλεξε το σύστημα λειτουργικού κινδύνου της Algorithmics, Algo OpVar, για την κάλυψη των αναγκών της στον τομέα της διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου.

Η επιλογή αυτή της Εθνικής επεκτείνει την υπάρχουσα συνεργασία με την Algorithmics στον τομέα της διαχείρισης του κινδύνου αγοράς, και αντικατοπτρίζει την συνεχή επένδυση της Τράπεζας σε συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου σε επίπεδο Ομίλου τόσο για τις δραστηριότητες της στην Ελλάδα όσο και για τις θυγατρικές στης στα Βαλκάνια.

Η ΕΤΕ θα χρησιμοποιήσει το Algo Op Var, το βραβευμένο σύστημα της Algorithmics, προκειμένου να μετρήσει και να διαχειριστεί την έκθεση της στον Λειτουργικό Κίνδυνο. Η υλοποίηση του έργου θα υποστηρίζεται από την Systemic Risk Management, εταιρεία που εξειδικεύεται σε λύσεις διαχείρισης κινδύνου με έδρα την Αθήνα, και συνεργάτη της Algorithmics στην ευρύτερη περιοχή.