Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος υπέβαλε με επιτυχία τις XBRL οικονομικές της αναφορές στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (N.Y.S.E.) χρησιμοποιώντας τη λύση Clarity FSR, γνωστοποίησε σήμερα η Clarity Systems Hellas, διεθνής πάροχος λύσεων Διαχείρισης Εταιρικής Απόδοσης (Corporate Performance Management) και Οικονομικής Διακυβέρνησης (Financial Governance) και μέλος τους Ομίλου Εταιρειών Finvent (Finvent Group of Companies), που εδρεύει στην Αθήνα.

Η Εθνική Τράπεζα είναι η πρώτη ελληνική εισηγμένη εταιρεία στο NYSE που ολοκληρώνει αυτή την απαίτηση της αρχής με κωδικοποίηση XBRL. Με τη λύση Clarity FSR, η Τράπεζα αυτοματοποιεί τη διαδικασία δημιουργίας Ετήσιων Δελτίων, Ισολογισμών, Απολογισμών Χρήσης κλπ, ενώ ταυτόχρονα ενσωματώνει την δυνατότητα κωδικοποίησης αρχείων βάσει XBRL πρωτοκόλλου όπως προβλέπει το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Όπως ανακοίνωσε πρόσφατα η Clarity Systems, η λύση της για το XBRL  (Clarity FSR) είναι η μοναδική από τις XBRL εφαρμογές του χρησιμοποιήθηκαν στην τελευταία περίοδο υποβολής, η οποία δεν εμφάνισε κανένα EDGAR Filer Manual (EFM) σφάλμα, όπως φαίνεται και στον πίνακα XBRL Cloud’s EDGAR. Τα σφάλματα EFM αποτελούν ενδείξεις μη-συμμόρφωσης με έναν ή περισσότερους κανονισμούς του SEC και μπορεί να οδηγήσουν στην απόρριψη μίας XBRL καταχώρισης κατά την υποβολή.