Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ξεκινά σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ιαπωνίας (Bank of Japan) ένα ερευνητικό project για τη χρήση νέων τεχνικών για ψηφιακά νομίσματα.

Στο πλαίσιο αυτό θα εξεταστεί η αξιοποίηση του DLT (Distributed Ledger Technology) στη δημιουργία σχετικών υποδομών – το DLT επιτρέπει την καταγραφή της κυκλοφορίας των ψηφιακών νομισμάτων ανάμεσα στους χρήστες, χωρίς να χρειάζεται να υπάρχει μια κεντρική υπηρεσία που θα επικυρώνει κάθε μεμονωμένη οικονομική συναλλαγή. Αρκετές μεγάλες τράπεζες έχουν δοκιμάσει ήδη συστήματα ψηφιακών νομισμάτων για τις συναλλαγές ομολόγων, ωστόσο χρειάζεται να γίνουν ακόμα αρκετά πράγματα ώστε να ωριμάσει η χρήση αυτών των τεχνολογιών και να επεκταθεί μαζική η χρήση τους. Αυτό θα είναι και το βασικό αντικείμενο της έρευνας που θα διεξάγει η ΕΚΤ σε συνεργασία με την BoJ.