Σύμφωνα με τη Διοίκηση του ΟΤΕ, λόγω της ελάχιστης ή μηδενικής εμπορικής δραστηριότητάς τους, κρίνεται σκόπιμη η διακοπή της λειτουργίας των 120 καταστημάτων, τα οποία συνεισφέρουν περίπου το 3% των πωλήσεων των καταναλωτικών προϊόντων του ΟΤΕ.

Οι πωλήσεις από τα παραπάνω καταστήματα θα αναδρομολογηθούν στα πλησιέστερα καταστήματα του Ομίλου ΟΤΕ και στο 134, το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης. Ωστόσο διευκρινίζεται πως οι θέσεις εργασίας των 250 εργαζομένων είναι διασφαλισμένες, ενώ έχει ήδη ληφθεί ειδική μέριμνα για την αξιοποίησή τους σε άλλες οργανικές θέσεις εργασίας.