Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΙΤΟ (European Information Technology Observatory) για το 2008, τα οποία παρουσίασε το sepe.gr, ανοδική είναι και φέτος η τάση της αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, η αξία της ελληνικής αγοράς ΤΠΕ το 2008 θα φτάσει τα 10,6 δις ευρώ και το 2009 τα 10,9 δις ευρώ σημειώνοντας αύξηση 3,5% και 2,4% αντίστοιχα.

Από το σύνολο της αξίας της αγοράς τη μερίδα του λέοντος για μία ακόμη φορά κατέχουν οι τηλεπικοινωνίες. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί πως η αγορά πληροφορικής βρίσκεται σε ανοδική πορεία σε σύγκριση με την αγορά τηλεπικοινωνιών που εμφανίζει σημάδια ωριμότητας. Η αξία της αγοράς πληροφορικής το 2008 θα φτάσει τα 2,3 δις ευρώ και το 2009 τα 2,4 δις ευρώ σημειώνοντας άνοδο κατά 5,3% και 5,2% αντίστοιχα. Η αξία της αγοράς τηλεπικοινωνιών το 2008 θα φτάσει τα 8,3 δις ευρώ και το 2009 τα 8,4 δις ευρώ σημειώνοντας άνοδο κατά 3% και 1,5% αντίστοιχα.

Στην παρούσα φάση την κούρσα ανόδου στην πληροφορική οδηγούν τα προϊόντα λογισμικού και στις τηλεπικοινωνίες οι υπηρεσίες Διαδικτύου. Αναλυτικά, σύμφωνα με τους μελετητές του ΕΙΤΟ, το 2008 και το 2009 οι υπηρεσίες λογισμικού αναμένεται να παρουσιάσουν ρυθμό ανόδου 4,3% και 5,3% αντίστοιχα. Επίσης το ίδιο διάστημα οι υπηρεσίες outsourcing προβλέπεται να κινηθούν με ρυθμό ανόδου 6,4% και 7,3% αντίστοιχα.

Εξίσου ικανοποιητικές αναμένονται οι επιδόσεις των project services των οποίων η άνοδος υπολογίζεται στο 4,1% και 5,2% αντίστοιχα.

Στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών η πρόσβαση και οι υπηρεσίες στο Διαδίκτυο εκτιμάται ότι θα εμφανίσουν άνοδο κατά 46,8% και 20,1% κατά το 2008 και το 2009 αντίστοιχα. Ικανοποιητική άνοδο κατά 4% αναμένεται για τον τομέα ασύρματων υποδομών.
Επίσης, η συνδρομητική τηλεόραση εμφανίζεται ανοδική κατά 13,8% το 2008 και 9,7% το 2009.