Η Ελληνική Πρωτοβουλία ενέκρινε δωρεά ύψους 50.000 δολ. για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού προγράμματος επιχειρηματικότητας Εικονική Επιχείρηση, το οποίο υλοποιείται σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία ανά την Ελλάδα από το ΣΕΝ /JA Greece.

Η δωρεά αποτελεί μέρος των προγραμμάτων της Ελληνικής Πρωτοβουλίας, με στόχο την στήριξη της επιχειρηματικότητας και της εκπαίδευσης των νέων στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα Εικονική Επιχείρηση απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου, διδάσκοντάς τους τη διαδικασία μέσω της οποίας υλοποιείται μία επιχειρηματική ιδέα. Οι ομάδες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα καθοδηγούνται από καθηγητές και εθελοντές-στελέχη επιχειρήσεων, αποκτώντας έτσι άμεση εμπειρία σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικότητας. Οι επιχειρήσεις που δημιουργούνται έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε εμπορικές εκθέσεις και να προωθήσουν το προϊόν ή την υπηρεσία τους σε πραγματικούς καταναλωτές.  Στο τέλος της σχολικής χρονιάς οι ομάδες διαγωνίζονται στον Πανελλαδικό Διαγωνισμό και αναδεικνύεται η «Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση» της χρονιάς. Η νικήτρια ομάδα έχει την ευκαιρία να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό, ο οποίος διοργανώνεται από το  JA Europe.