Με επιτυχία ολοκληρώθηκε από την Ελμηsystems ένα μεγάλο έργο ηλεκτρονικής τιμολόγησης στη Vivartia.

Σημαντικά μεγάλος αριθμός παραστατικών της εταιρείας εκδίδονται, επεξεργάζονται, διανέμονται και ταυτόχρονα αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά, χωρίς καμία αλλαγή στο εμπορικό πρόγραμμα (ERP) εταιρείας, αποκλειστικά μέσω του [email protected] της Ελμηsystems.

Η υλοποίηση της λύσης, για την παραγωγή και αυτόματη ηλεκτρονική διανομή σε επιλεγμένο δίκτυο αντιπροσώπων, παράλληλα με την ταυτόχρονη ηλεκτρονική αρχειοθέτηση του συνόλου των παραγόμενων παραστατικών, στην Vivartia, είχε σαν αποτέλεσμα την βελτίωση της παραγωγικότητας, τη θεαματική αύξηση της αξιοπιστίας και της συνέπειας της εταιρείας, αλλά και την εξοικονόμηση μεγάλου ποσού ετησίως σε σχέση με τις μέχρι τότε υλοποιήσεις.