Η ΕΛΜΗSYSTEMS ολοκλήρωσε με επιτυχία ένα μεγάλο έργο ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην Hellenic Logistics, εταιρεία third party logistics (3PL), που προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες αποθήκευσης, διαχείρισης αποθέματος, προετοιμασίας και διανομής οχημάτων στο δίκτυο πωλήσεων του πελάτη ( αποθέτη) στην ελληνική αγορά.

Το σύνολο των παραστατικών της εταιρίας εκδίδονται, επεξεργάζονται, διανέμονται και ταυτόχρονα αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά, χωρίς καμία αλλαγή στο εμπορικό πρόγραμμα (SAP) εταιρίας, αποκλειστικά μέσω του smart@all της ΕΛΜΗSYSTEMS. Η υλοποίηση της λύσης, στην Hellenic Logistics, είχε σαν αποτέλεσμα την βελτίωση της παραγωγικότητας, την θεαματική αύξηση της αξιοπιστίας και της συνέπειας της εταιρίας, αλλά και την εξοικονόμηση μεγάλου ποσού ετησίως σε σχέση με τις μέχρι τότε υλοποιήσεις.