Στην Ergologic ανέθεσε η ΕΛΣΤΑΤ το διαγωνισμό για το έργο «Merging statistics and geospatial information in Member States», μέσω του οποίου αναζητά τη βέλτιστη λύση για την αναλυτικότερη και αποδοτικότερη διεξαγωγή στατιστικών ερευνών μέσω φορητών (tablets) & έξυπνων συσκευών (smartphones), κάνοντας χρήση της υπηρεσίας γεωεντοπισμού (geolocation).

Η Ergologic προσέφερε στο πλαίσιο αυτό το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ErgoForms, για την  συλλογή, διαχείριση και απεικόνιση κρίσιμων επιχειρησιακών δεδομένων. Συνδυάζοντας τη γεωγραφική θέση µε την στατιστική πληροφορία, η επιστημονική ομάδα του τμήματος R&D της Ergologic, θα προσφέρει μια πλατφόρμα λογισμικού που θα ελαχιστοποιεί το κόστος συλλογής των πρωτογενών δεδομένων, μεγιστοποιώντας παράλληλα το όφελος από τη διάδοση και τη λήψη των συλλεγόμενων στατιστικών στοιχείων, εμπλουτισμένων με τη θέση τους στο χώρο.

Μέσα από ένα φιλικό περιβάλλον σχεδίασης φορμών, ορισμού ροής ερωτηματολογίων σε πραγματικό χρόνο, auto complete πεδίων, on-line ελέγχων και άμεσης ανταπόκρισης feedback για την αποφυγή λαθών, συσχέτισης δεδομένων και διαχείρισης χρηστών, η Ergologic θα προσφέρει αναβαθμισμένες δυνατότητες κεντρικού ελέγχου της πορείας κάθε έρευνας και των αποτελεσμάτων της.

Η ανάπτυξη μιας τέτοιας πλατφόρμας για τη διεξαγωγή στατιστικών ερευνών μέσα από εξελιγμένα μοντέλα «έξυπνων» εφαρμογών  θα αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο για την Απογραφή Πληθυσμού του 2021, προετοιμάζοντας δυναμικά την υπηρεσία της ΕΛΣΤΑΤ για την καλύτερη λήψη αποφάσεων σε τοπικό αλλά και εθνικό επίπεδο.