Η έννοια της πληροφορίας έχει αποκτήσει μεγάλη σημασία στη σημερινή ψηφιακή εποχή του γρήγορου και προσαρμοστικού Decision making. Η καλή πληροφορία από μόνη της είναι μία κενή έννοια, η οποία αν μείνει ανεκμετάλλευτη δεν εξυπηρετεί κανέναν και τίποτα…

Η πληροφορία γίνεται όμως εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, εάν μέσω μιας κατάλληλης επεξεργασίας εξάγουμε από αυτή πολυδιάστατη και συνδυαστική γνώση, η οποία σε συνδυασμό με κάποια μοντέλα και κανόνες, δημιουργεί το φαινόμενο του συμπερασμού και της λογικής λήψης απόφασης (decision reasoning). Η λήψη απόφασης βασισμένη σε κάποια πληροφορία, είναι κάτι αρκετά πολύπλοκο, αν πρόκειται μάλιστα για λήψη βέλτιστης απόφασης.

Και ειδικά εάν μιλάμε για λήψη απόφασης στον τομέα των Ενεργειακών επενδύσεων και των Ενεργειακών Πληροφοριακών Συστημάτων και Υπηρεσιών, τότε η διαδικασία απόφασης συμπεριλαμβάνει και την πρωτογενή ενεργειακή πληροφορία που μπορεί να ανακτηθεί από τεχνικές έξυπνης μέτρησης και συσχέτισης της ενέργειας (AMR).

Ψηφιακή Ενεργειακή Πληροφορία
Η σημασία της Ενεργειακής Πληροφορίας και των μεταδεδομένων που την συνοδεύουν μπορεί να αποκτήσει πολύ μεγάλη αξία. Οι νέες τεχνικές διαχείρισης και μοντελοποίησης της ενεργειακής γνώσης, σε συνδυασμό με μία σωστή σημασιολογική προσέγγιση, μπορούν να δημιουργήσουν ένα πολύ αποτελεσματικό Ενεργειακό Σύστημα Λήψης Αποφάσεων που θα μπορεί να προσφέρει πρωτοποριακές IT υπηρεσίες σε όλους τους χρήστες και καταναλωτές αλλά και στις επιχειρήσεις. Ο ενεργειακός χώρος στην Ελλάδα θα παρουσιάσει μεγάλη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια με τη χρησιμοποίηση των ΑΠΕ-Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας-, την ορθολογική χρήση της Ενέργειας (ΟΧΕ) και των διαφόρων υπηρεσιών Εξοικονόμησης (ΕΞΕ).

Η εισαγωγή της έννοιας του Green ICT στις επιχειρήσεις, θα δημιουργήσει ένα νέο Job description, αυτό του Green IT Manager, ενός στελέχους δηλαδή το οποίο έχοντας γνώσεις Πληροφορικής και Business θα είναι υπεύθυνο για τη στρατηγική ευθυγράμμιση (alignment) του ΙΤ με τους επιχειρηματικούς στόχους (IT Governance), προσδίδοντας παράλληλα μία «πράσινη» εικόνα των υποδομών (data centers), των υπηρεσιών και της εταιρείας γενικότερα (Energy Governance). Αυτό, εκτός από τα άμεσα οφέλη σε εξοικονόμηση ενέργειας, ρύπων και δραστική μείωση του κόστους (εως και 20%) οδηγεί και σε μία αποτελεσματική επικοινωνιακή στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR).

Ενεργειακή Πληροφορική και Energy IT Services
Ηδη το Υπουργείο Ανάπτυξης, μέσα στα πλαίσια του ΕΣΠΑ (Ψηφιακό Περιβάλλον) και των Επιχειρησιακών του προγραμμάτων, έχει δώσει πολύ μεγάλη βαρύτητα σε δράσεις και υπηρεσίες Εξοικονόμησης και Ορθολογικής χρήσης Ενέργειας.

Και ασφαλώς όταν αναφερόμαστε σε ΙΤ επιχειρήσεις και υποδομές, η ψηφιοποίηση και μηχανογράφηση των ενεργειακών υπηρεσιών και της μετρούμενης ενεργειακής πληροφορίας -πχ. η χρονική και γεω-χωρική ανάλυση της περιοδικής Ενεργειακής Κατανάλωσης ενός server/blade/rack βάση του υπολογιστικού του φόρτου και των transactions σε e-banking σύστημα-, βάση έξυπνων Ενεργειακών Πληροφοριακών Συστημάτων και Smart Profiling, θα αποτελεί πια εσωτερική εταιρική διαδικασία, η οποία θα ενσωματωθεί σε γνωστά ΙΤ πρότυπα (ITILv4, Energy Configuration Items, Energy CMDB).

Τέλος, η διαχείριση και οργάνωση του ψηφιακού ενεργειακού ιστορικού, θα αποτελέσει το Εθνικό roadmap του Ελληνικού ΙΤ και Business για θέματα Ψηφιακής διαχείρισης Ενεργειακού Πιστοποιητικού, βάση των ευρωπαϊκών standards και σύντομα θα εισαχθεί η διαδικασία μέτρησης και ελέγχου και στις Μελέτες Πληροφοριακών Συστημάτων και ανοικτών διαγωνισμών, σε ειδικούς Πίνακες Συμμόρφωσης για θέματα Green ICT (εκπομπές ρύπων, αιχμές φορτίων, max energy peaks, κ.λπ.).

Μία νέα αγορά δημιουργείται
Συμπερασματικά, η έννοια της εξοικονόμησης και της ορθολογικής χρήσης ενέργειας σε όλες τις ΙΤ υποδομές θα αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα και θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη δημιουργία νέων Ψηφιακών Ενεργειακών Υπηρεσιών, είτε ως outsourcing είτε εσωτερικά στις επιχειρήσεις. Η σύνδεση του ΙΤ με το χώρο της ενέργειας θα δημιουργήσει μία νέα προσοδοφόρο Niche αγορά, αυτή των Ενεργειακών Πληροφοριακών Συστημάτων και της Ενεργειακής Πληροφορικής, όπως ήδη έχει γίνει με την εισαγωγή του ΙΤ στην λογιστική -ERP- και το Marketing -CRM-. Δεν έχουμε παρά να επενδύσουμε στην έννοια και την ουσία της Ενεργειακής Πληροφορικής και της έννοιας της Ενεργειακής Διακυβέρνησης, βάση των επερχόμενων Energy ICT διαδικασιών, οι οποίες και θα καθορίσουν ένα ευρέως αποδεκτό πρότυπο παροχής Ηλεκτρονικών Ενεργειακών Υπηρεσιών (Energy IT Strategies, ITILv4, Ενεργειακά KPIs βάση CoBIT, Ενεργειακό Balanced Scorecard).