Οι παραγγελίες Η/Υ στην περιοχή EMEA (Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής), ανήλθαν στα 16,1 εκατ. το β’ τρίμηνο του 2016, μειωμένες ετησίως κατά 4,7%, σύμφωνα με τα στοιχεία της IDC.

Όσον αφορά στις εκάστοτε περιοχές, στη Δυτική Ευρώπη η αγορά σταθεροποιήθηκε στο -0,8%, ενώ η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και η Μέση Ανατολή και Αφρική συνέχισαν να παρουσιάζουν σημάδια επιβράδυνσης με -8,5 και -13,3% αντίστοιχα. Οι παραγγελίες notebooks στην περιοχή EMEA παρουσίασαν, ωστόσο, σημάδια ανάκαμψης και σταθερότητα με μείωση -1,7%. Στη Δυτική Ευρώπη, οι παραγγελίες notebooks αυξήθηκαν κατά 4,1% ετησίως, κυρίως λόγω του εμπορικού τομέα που παρουσίασε αύξηση της τάξης του 10,5%. Οι desktop Η/Υ παρουσίασαν ετήσια μείωση της τάξης του 10%. Η περιοχή επηρεάστηκε αρκετά από τη μεταβλητότητα των συναλλαγματικών ισοτιμιών, τις διακυμάνσεις της τιμής του πετρελαίου και τις μακροοικονομικές και πολιτικές εξελίξεις, οι οποίες δυσκόλεψαν την αγορά, ιδιαίτερα στη Δυτική Ευρώπη και Μέση Ανατολή.

Στη Δυτική Ευρώπη, το Brexit μπορεί να επιφέρει επιπλέον προκλήσεις στην αγορά Η/Υ, ωστόσο ακόμη δεν υπάρχουν ενδείξεις επιβράδυνσης της αγοράς εξαιτίας του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος. Παρόλα αυτά, μερικοί κατασκευαστές Η/Υ μπορεί να αναθεωρήσουν τα σχέδιά τους για τον επόμενο χρόνο λόγω κυρίως της αβεβαιότητας που επικρατεί στην αγορά. Η αγορά Η/Υ στην CEMA παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα κυρίως λόγω της έλλειψης δημοσίων δαπανών, αδύναμων νομισμάτων, πολιτικής αβεβαιότητας και οικονομικής επιβράδυνσης, ενώ η αγορά στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη μειώθηκε κατά 8,5% ετησίως. Τέλος, η αγορά της Μέσης Ανατολής και Αφρικής παρουσίασε σημάδια επιβράδυνσης και μειώθηκε κατά 13,3% ετησίως.