Στην Infor Global Espana y Portugal κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού με αντικείμενο: «Συντήρηση και επέκταση λειτουργικότητας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ERP) BaaN στις εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. Το τίμημα της επέκτασης είναι 35.000 ευρώ περίπου.