Την επίδοση της Ελλάδας σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, βάσει του δείκτη ευρυζωνικής επίδοσης BPI (Broadband Performance Index), ανέλυσε η Έλλη Παγουρτζή, πρόεδρος του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ, στο πλαίσιο του 10ου συνεδρίου InfoCom World 2008.

Όπως υποστήριξε η κα Παγουρτζή, “ο δείκτης ΒΡΙ αναπτύχθηκε από την Ε.Ε. ως εργαλείο συγκέντρωσης και αποτίμησης των παραγόντων που επηρεάζουν την ανάπτυξη και τη χρήση ευρυζωνικών υποδομών. Στην ουσία, πέρα από το ποσοστό διείσδυσης εξετάζει μια σειρά από σημαντικούς υποδείκτες προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη και ορθή εικόνα για την υφιστάμενη κατάσταση σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τα στοιχεία, η Ελλάδα κατέχει την 23η θέση στην ΕΕ-27 στο δείκτη ευρυζωνικής επίδοσης, ενώ στους σχετικούς υποδείκτες καταλαμβάνε μεταξύ άλλων:

  • Την 23η θέση βάσει του παράγοντα απρόσκοπτης δυνατότητας ευρυζωνικής πρόσβασης σε αγροτικές περιοχές.
  • Την 24η θέση σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας του περιβάλλοντος.
  • Την 7η θέση στην κατάταξη του κόστους υπηρεσιών, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα συνδυαστικά πακέτα προσφορών που διαθέτουν οι πάροχοι.
  • Την 11η θέση σε επίπεδο ταχύτητας και ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών, από την οποία προκύπτουν σημαντικοί προβληματισμοί για τους λόγους μη υιοθέτησης ταχυτήτων >2MBs.
  • Την 20η θέση βάσει του επιπέδου αξιοποίησης προηγμένων υπηρεσιών.