Για τις αλλαγές που φέρνουν οι νέες τεχνολογίες στο περιβάλλον εργασίας και την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού στη νέα εποχή είχε την ευκαιρία να μιλήσει η Chief Officer Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου ΟΤΕ, Έλενα Παπαδοπούλου, στο συνέδριο “Intelligent Leaders’ Summit” του Economist.

Συμμετέχοντας στο πάνελ “Empowering the workforce on the road to digitization”, η κ. Παπαδοπούλου αναφέρθηκε στις επαναστατικές τεχνολογίες (disruptive technologies), που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις, καθώς και στον τρόπο που οι έξυπνες συσκευές, τα wearables και άλλες ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να δημιουργήσουν ένα νέο συνεργατικό περιβάλλον εργασίας αποτελούμενο από ανθρώπους και ψηφιακά εργαλεία.

Η Chief Officer Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου ΟΤΕ στάθηκε και στην ταχύτητα με την οποία λαμβάνουν χώρα οι αλλαγές που φέρνουν οι νέες τεχνολογίες, επιβάλλοντας σε εργαζόμενους και επιχειρήσεις να προσαρμόζονται συνεχώς, δίνοντας παράλληλα ίδια έμφαση στην ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και στην αποτελεσματικότερη υλοποίηση της κύριας δραστηριότητάς τους. Για να γίνει αυτό, όπως σημείωσε, είναι απαραίτητη η ενθάρρυνση και ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού.