Η Επικοινωνία ΕΠΕ εγκατέστησε με επιτυχία σύστημα αυτόματης ενημέρωσης δρομολογίων στο σιδηροδρομικό σταθμό της Θήβας.

Το σύστημα έχει τη δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω δικτύου. Στο χώρο του σταθμού έχουν εγκατασταθεί οθόνες, οι οποίες ενημερώνουν το κοινό για τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις καθώς και για τα ημερήσια δρομολόγια. Οι πληροφορίες αντλούνται μέσω μιας κεντρικοποιημένης βάσης δεδομένων και η επικοινωνίας διεξάγεται μέσα από πρωτόκολλα ασφαλείας για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε αυτό. Το σύστημα λειτουργεί πιλοτικά.