Η Επικοινωνία υλοποίησε έργο συστήματος αναγνώρισης πινακίδας οχήματος και διαβαθμισμένης πρόσβασης στο Costa Navarino resort στην Πύλο Μεσσηνίας.

Συγκεκριμένα εγκαταστάθηκαν κάμερες LPR (License Plate Recognition) στην κεντρική είσοδο/έξοδο πελατών αλλά και στην είσοδο/έξοδο προμηθευτών. Τα δεδομένα από τις κάμερες συγκεντρώνονται σε ένα server, ο οποίος έχει εγκατεστημένο λογισμικό με το οποίο πραγματοποιείται ο έλεγχος πινακίδας και η καταχώρηση των στοιχείων σε βάση δεδομένων.

Το σύστημα έχει τη δυνατότητα να επιτρέπει η να απαγορεύει την πρόσβαση σε οχήματα επιλεκτικά σύμφωνα με τις εντολές που έχουμε δώσει καθώς και να ενημερώνει με alarm την έλευση συγκεκριμένων οχημάτων.

Το λογισμικό ελέγχει εξολοκλήρου τις μπάρες ασφαλείας, τις οποίες ανοίγει αυτόματα στην περίπτωση που εισέλθει εγκεκριμένο όχημα ή να τις κρατήσει κλειστές σε περίπτωση ανεπιθύμητου ή άγνωστου οχήματος. Οι κάμερες ενεργοποιούνται με τη βοήθεια υπέρυθρων ακτινών στην κεντρική πύλη όπου το όχημα τις κόβει κατά την είσοδο του πριν τις μπάρες ασφαλείας.