Το e-mail παραμένει ο καλύτερος σύμμαχος, ενώ τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης πιθανότατα να αποκτήσουν μεγαλύτερη δημοτικότητα μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Πηγή: Symantec, Απόδοση: Χριστίνα Ροζάκη / [email protected] 

Πρόσφατη μελέτη της Gartner παραθέτει τις απαντήσεις σε δύο ερωτήματα που έθεσε σε έρευνά της, σχετικά με την υιοθέτηση social software και την εκτιμώμενη επιχειρηματική τους αξία. Οι συμβατικές τεχνολογίες, και συγκεκριμένα το e-mail, χαράζουν το δρόμο όσον αφορά την υιοθέτηση μέσων επικοινωνίας, αν και τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης και η εφαρμογή wikis αναμένεται να αυξηθεί μέχρι το 2012.

To do or not to do?
Σημαντικός παράγοντας για τους αγοραστές τεχνολογίας και τα υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων είναι η εκμετάλλευση των ταχύτατα αναπτυσσόμενων social software. Στη νέα έρευνα της Gartner, συμμετείχαν 416 επαγγελματίες ΙΤ των Η.Π.Α. που είναι υπεύθυνοι για την αξιολόγηση και σύσταση προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης, ή για τον έλεγχο του budget και των στρατηγικών για τα αντίστοιχα προϊόντα και υπηρεσίες.

Σε ένα από τα ερωτήματα, ζήτησαν από τους συμμετέχοντες να εξετάσουν την παρούσα χρήση διαφορετικών τεχνολογιών που εκτείνονται από το e-mail, μέχρι το social tagging και bookmarking. Συγκεκριμένα, έθεσαν την ερώτηση «Σε ποια φάση βρίσκεται η υιοθέτηση τεχνολογιών της επιχείρησής σας;»

Wiki και e-mail προτιμώνται
Τα αποτελέσματα, όπως συνοψίζονται στο Σχεδιάγραμμα 1, επιβεβαιώνουν ότι οι συμβατικές τεχνολογίες όπως το e-mail αξιοποιούνται εκτενώς από την πλειοψηφία των οργανισμών, με το 94% εξ αυτών να τις έχουν αναπτύξει πλήρως. Από την άλλη, τα ομαδικά ημερολόγια ή ο προγραμματισμός συναντήσεων, το web conferencing, το instant messaging και οι ομαδικοί χώροι εργασίας είναι σε πλήρη εφαρμογή ή είναι έτοιμα για ανάπτυξη σε πάνω από το 50% των επιχειρήσεων.

Τα wikis είναι επίσης ευρέως υιοθετημένα με πάνω από το ένα πέμπτο των συμμετεχόντων να δηλώνουν ολοκληρωμένη εφαρμογή, ενώ ένα αντίστοιχο ποσοστό δήλωσε ότι έχει δρομολογηθεί η ανάπτυξή τους. Το desktop video conferencing, τα blogs και τα Web feeds έχουν αρχίσει να δρομολογούνται σε αρκετές επιχειρήσεις με περίπου το ένα τρίτο να δηλώνει τη μερική ή ολοκληρωμένη τους εφαρμογή. Τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης, το social tagging και το bookmarking είναι τα λιγότερο εφαρμοσμένα, καταλαμβάνοντας ένα 10% των προτιμήσεων.

Μερικοί ναι, λίγοι όχι, αρκετοί ίσως
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι μερικές από αυτές τις τεχνολογίες έχουν ερευνηθεί εκτενώς από αρκετούς συμμετέχοντες, αλλά εν τέλει, απορρίφθηκαν. Το instant messaging, τα Web feeds, τα blogs, το social networking, και το social tagging και bookmarking είχαν τα υψηλότερα ποσοστά απόρριψης.

Παρόλο που δεν καταγράφηκαν οι λόγοι απόρριψης, η Gartner εικάζει ότι αυτή οφείλεται σε μια ποικιλία από παράγοντες, ανάμεσά τους το ότι καταναλώνουν πολύ χρόνο, υπάρχουν πιθανότητες προβλημάτων συμμόρφωσης, καθώς και ρίσκο σε επίπεδο ασφάλειας (ιδίως για το instant messaging).

Αλλοι λόγοι περιλαμβάνουν την μη εξουσιοδοτημένη ανακοίνωση ανάρμοστων πληροφοριών (ιδίως για τα blogs), καθώς και η αμφιβολία σχετικά με τα επιχειρηματικά κέρδη (ιδίως για το social networking, και το social tagging και bookmarking). Οι περισσότεροι οργανισμοί συνεχίζουν να δυσκολεύονται να εντοπίσουν τη σωστή ισορροπία μεταξύ ρίσκου και αξίας όταν συστήνουν τέτοιες τεχνολογίες στους οργανισμούς τους.

Αυτό, είναι πολύ εμφανές στην περίπτωση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης που, αφενός είναι αυτά που υπέστησαν τη συχνότερη απόρριψη, αλλά αφετέρου έλαβαν τη μεγαλύτερη προσοχή από τις επιχειρήσεις, με ένα 30% να τα έχει ερευνήσει. Οι απαντήσεις που φαίνονται στο Σχεδιάγραμμα 1 ήταν παρόμοιες σε όλους τους οργανισμούς, και σε όλους τους διαφορετικούς επιχειρηματικούς κλάδους.


Οι αλλαγές της επόμενης διετίας
Σε ένα άλλο ερώτημα, η Gartner έθεσε το θέμα της προσδοκώμενης επιχειρηματικής αξίας που προσφέρουν οι εν λόγω τεχνολογίες, και των αλλαγών που αναμένονται μέσα στα επόμενα δύο έτη.

Συγκεκριμένα, για κάθε ποικιλία τεχνολογιών, έθεσαν στους συμμετέχοντες τις ακόλουθες δύο ερωτήσεις:

• Σε μια κλίμακα από το 1 έως το 7, βαθμολογείστε τη βαρύτητα των ακολούθων προϊόντων και υπηρεσιών αναφορικά με την αξία που προσφέρει στην επιχείρησή σας (με το 1 να μην είναι σημαντικό, και το 7 να είναι πολύ σημαντικό).
• Σε μια κλίμακα από το 1 έως το 7, σε πιο βαθμό αναμένετε να αλλάξει η επιχειρηματική αξία των ακόλουθων προϊόντων και υπηρεσιών (το 1 συμβολίζει σημαντική του ελάττωση στα επόμενα δύο χρόνια, και το 7 την μεγάλη αύξηση).

Το e-mail ήρθε για να μείνει
Το e-mail έχει την ψηλότερη θέση όπως δείχνει το Σχεδιάγραμμα 2, αλλά είναι αυτό που αναμένεται να χάσει κομμάτι από τη βαρύτητά του (Σχεδιάγραμμα 3). Αρκετές τεχνολογίες που κατατάχθηκαν σε «ουδέτερη» θέση σημασίας στο Σχεδιάγραμμα 2 (blogs, Web feeds, social tagging και  bookmarking, wikis και εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης), αναμένεται να αυξηθούν σε σημασία.

Οι ομαδικοί χώροι εργασίας βρίσκονται ήδη ψηλά στη λίστα όσον αφορά τη σημασία τους σήμερα, αν και αυτή αναμένεται να μειωθεί – κάτι που συμφωνεί με τα αποτελέσματα του Σχεδιαγράμματος 1, οπού οι ομαδικοί χώροι εργασίας ερευνώνται ευρύτατα από μεγάλο αριθμό εταιρειών (36%), αλλά εκτιμάται ότι θα έχουν πέσει πολύ σε δημοτικότητα μέχρι το 2012.

Ανάμεσα στις νέες τεχνολογίες, τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης είναι η κατηγορία που αναμένεται να αυξηθεί το περισσότερο. Αλλες τεχνολογίες, όπως το Web conferencing, το instant messaging, το desktop videoconferencing και το social tagging και bookmarking επίσης αναμένεται να γίνουν πιο δημοφιλή.