O Νεκτάριος Ψυχάρης, Προϊστάμενος Αρχιτεκτονικής Πληροφοριακών Συστημάτων, και η Αναστασία Χριστοδούλου, Υπεύθυνη Έργων Επιχειρηματικής Ευφυΐας , αναλύουν τις απαιτήσεις του ΑΙΑ όσον αφορά το Business Intelligence και το end-to-end reporting καθώς και τα σχετικά επιχειρησιακά οφέλη που ήδη απολαμβάνουν.

Ενα ΒΙ σύστημα διαχειρίζεται τα εταιρικά στοιχεία, τα μετατρέπει σε πληροφορία και ενισχύει το decision making και performance management της εταιρείας, μέσω μιας λύσης end-to-end reporting, καθώς:

– Προσφέρει τη δυνατότητα ανάλυσης και αξιοποίησης της πλούσιας εταιρικής πληροφορίας ώστε να προσφέρει συνεχή γνώση στους εργαζομένους για να λαμβάνουν τις κατάλληλες και σωστές αποφάσεις. Παρέχει συγκεκριμένη πληροφορία σε συγκεκριμένη προκαθορισμένη μορφή έτσι ώστε να δίνονται εύκολα και γρήγορα απαντήσεις σε καίρια εταιρικά ερωτήματα
– Βοηθάει στην ιεράρχηση της πληροφορίας ακολουθώντας τις εταιρικές διαδικασίες και αυξάνοντας τη διαφάνεια της πληροφορίας
– Ενισχύει τους «πειραματισμούς» με τις πληροφορίες και στις τρεις χρονικές βαθμίδες – παρελθόν, παρόν αλλά και μέλλον. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα δημιουργίας σεναρίων. Μια από τις πιο κρίσιμες περιόδους του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, όπου κλίθηκε να αντιμετωπίσει μία μεγάλη πρόκληση, ήταν η περίοδος των Ολυμπιακών Αγώνων 2004. Χρησιμοποιώντας το εγκατεστημένο ΒΙ σύστημα με το αντίστοιχο ‘web reporting’ εργαλείο, οι χρήστες δημιούργησαν σενάρια έτσι ώστε να υπολογισθεί, να αναλυθεί και να αποφασισθεί η καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των πόρων του αερολιμένα για την καλύτερη εξυπηρέτηση του αυξημένου αριθμού επιβατών.

Το ΒΙ και end-to-end reporting σύστημα του αερολιμένα είναι από το 2002 το εταιρικό εργαλείο ανάλυσης δεδομένων και λήψης αποφάσεων σε ότι αφορά την αποτίμηση της θέσης του αερολιμένα στην αγορά, την ανάπτυξη πτητικής κίνησης, εμπορικής κίνησης αλλά και του γενικότερου αναπτυξιακού σχεδιασμού.

Κριτήρια επιλογής λύσης reporting
Ο Διεθνής Αερολιμένας έπρεπε να διαλέξει και να εγκαταστήσει την υποδομή συστήματος πληροφορικής ΒΙ και end-to-end reporting. Τα κριτήρια επιλογής αλλά και οι διαδικασίες εφαρμογής ήταν:

– Εύκολο ως προς τη χρήση περιβάλλον για τους χρήστες
– Internet browser πρόσβαση
– Δυνατότητα συνδυασμού στοιχείων από πολλά συστήματα
– Reporting tool με πολλές δυνατότητες και ευκολία στο χρήστη στη δημιουργία αναλύσεων
– Οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων
– «Plug and play» διασυνδέσεις με τα υπάρχοντα συστήματα
– Ελάχιστα έξοδα διαχείρισης
– Επαρκής τεχνική γνώση και τοπική υποστήριξη
– Θεμέλια υποδομής πάνω σε ανοιχτή και συμβατή τεχνολογία ώστε να διαπερνά τις γενικές διευθύνσεις της εταιρείας αλλά και να επεκτείνεται ώστε να ενώνει την εταιρεία με τους πελάτες της

Οπως είναι φανερό, ο βασικός στόχος αλλά και επιδίωξη ήταν η επιλογή ενός συστήματος ΒΙ και end-to-end reporting που θα ήταν φιλικό και αποδεκτό από τους χρήστες. Η επιτυχία ήταν σημαντική και η συντριπτική πλειοψηφία των διοικητικών στελεχών χρησιμοποιεί το web reporting εργαλείο της ΒΙ πλατφόρμας όπως επίσης και την αντίστοιχη  οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων.

Πολλαπλά επιχειρησιακά οφέλη
Στην πράξη στο ΔΑΑ, μέσω του ΒΙ και end-to-end reporting συστήματος, έχει επιτευχθεί η διαθεσιμότητα, η ανάλυση αλλά και ο συνδυασμός πτητικών και επιβατικών στοιχείων, στοιχείων διαχείρισης των αποσκευών, στοιχείων του εμπορευματικού σταθμού, οικονομικών στοιχείων σε συνδυασμό με πτητικά και επιβατικά στοιχεία, μετεωρολογικών στοιχείων, στοιχείων του χώρου στάθμευσης οχημάτων, στοιχείων κίνησης οχημάτων στους δρόμους που περιβάλλουν τον αερολιμένα, στοιχείων των εμπορικών καταστημάτων αλλά και στοιχείων του εργατικού δυναμικού του ΔΑΑ.

Το διαθέσιμο ΒΙ και end-to-end reporting  σύστημα έδωσε τη δυνατότητα ανάλυσης, και αξιοποίησης της πληροφορίας, γεγονός που τη μετέτρεψε σε τεχνογνωσία και έδωσε τη δυνατότητα άμεσης αντίληψης της σύνθεσης των πληροφοριών και συνέβαλε καθοριστικά στη λήψη κατάλληλων και γρήγορων αποφάσεων έχοντας τη μεγάλη εικόνα της εταιρείας.

Συμπερασματικά, η πραγματοποίηση και ο λειτουργικός στόχος της εφαρμογής ΒΙ και end-to-end reporting στο Αεροδρόμιο Αθηνών είχε τα εξής εταιρικά οφέλη:

– Διαμόρφωση μοναδικών εταιρικών στοιχείων και σημασιολογίας τους (single version of the truth),
– Προηγμένη & γρήγορη υποστήριξη απόφασης και διάδοση πληροφορίας μέσω προκαθορισμένων αναφορών,
– Συγκέντρωση πληροφορίας σε εύκολα διαχειρίσιμη μορφή καθώς και οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων, 
– Απεικόνιση και παρακολούθηση της εξέλιξης των βασικών παραμέτρων που συνθέτουν την εταιρική στρατηγική έτσι ώστε να γίνονται έγκυρες προβλέψεις.