Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) προχώρησε στην χρηματοδότηση ύψους 25 εκατ. ευρώ προς την Upstream, τη γνωστή πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω κινητών συσκευών.

Η χρηματοδότηση της ΕΤΕπ θα προσφέρει στην Upstream ένα μακροπρόθεσμο και σταθερό κεφάλαιο για την υποστήριξη δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης, οι οποίες θα ωφελήσουν την ελληνική οικονομία. Σχολιάζοντας τη χρηματοδότηση από την ETEπ ο Μάρκος Βερέμης, Διευθύνων Σύμβουλος και συνιδρυτής της Upstream, δήλωσε: «Είναι τιμή μας που μπορέσαμε να ανταποκριθούμε στα αυστηρά κριτήρια επιλογής της ΕΤΕπ. Η χρηματοδότηση θα χρησιμοποιηθεί για την περαιτέρω βελτίωση της τεχνολογικής μας πλατφόρμας και της προσφοράς καινοτόμων προϊόντων, καθώς και την ενίσχυση της ικανότητά μας όσον αφορά στη διαχείριση μαζικών δεδομένων. Αυτό θα μας βοηθήσει να συνεχίσουμε να προοδεύουμε στον χώρο της έρευνας και ανάπτυξης, παράλληλα με την επιχειρηματική αριστεία και τη διεθνή επέκταση.Επιπλέον, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την ΕΤΕπ για τη συνεργασία της καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής». Επιπλέον, η ETEπ κατέβαλε την πρώτη δόση, ύψους 40 εκατ. ευρώ, για το πρόγραμμα υποσταθμών υψηλής τάσης και το πιλοτικό πρόγραμμα εγκατάστασης έξυπνων μετρητών (με τηλεμέτρηση) της ΔΕΗ σε 170.000 καταναλωτές χαμηλής τάσης.