Η Ευαγγελία Γιαννουλοπούλου ανέλαβε καθήκοντα Εσωτερικού Ελέγχου στην Compucon στη θέση του Ευγένιου Καλαϊτζόπουλου.