Για πρώτη φορά η ευρυζωνική σύνδεση στην Ελλάδα (32,8%) ξεπέρασε το αντίστοιχο μέσο όρο της ΕΕ (32,7%), όπως φαίνεται από την πρόσφατη ανακοίνωση των στατιστικών στοιχείων για την ευρυζωνικότητα (από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

Σημαντικό είναι και το γεγονός ότι ο σχετικός ρυθμός αύξησης παραμένει σχετικά υψηλός (2% για ένα έτος, ο τρίτος καλύτερος στην ΕΕ). Αν αυτός ο ρυθμός διατηρηθεί, τότε η ευρυζωνική διείσδυση στη χώρα μας θα συνεχίσει να αυξάνεται πιο γρήγορα από τον μέσο όρο, με την Ελλάδα να προσεγγίσει τάχιστα τις χώρες αυξημένης ευρυζωνικής σύνδεσης, μπαίνοντας στην «ελίτ» της ευρυζωνικότητας.