Η διείσδυση της ευρυζωνικότητας κάθε άλλο παρά επηρεάστηκε από την οικονομική συγκυρία το α’ εξάμηνο του 2009.

Σύμφωνα με έρευνα του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ, η ευρυζωνική διείσδυση στην Ελλάδα ανέρχεται στα επίπεδα του 15,63%, την 1η Ιουλίου 2009 (Σχήμα 1). Το συνολικό μέγεθος των σταθερών ευρυζωνικών γραμμών ανέρχεται σε 1.753.434, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 40,73% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και κατά 16,5% σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο. Η συντριπτική πλειοψηφία των ευρυζωνικών γραμμών είναι τεχνολογίας DSL, ήτοι 1.745.900. Ακόμη, υπάρχουν περί των 7534 ευρυζωνικών συνδέσεων λοιπών τεχνολογιών (π.χ. μισθωμένες γραμμές).

Η δυναμική της ζήτησης παραμένει έντονη το α’ εξάμηνο του 2009 παρά την αβεβαιότητα λόγω της γενικότερης οικονομικής συγκυρίας. Συγκεκριμένα, κάθε μήνα του τελευταίου εξαμήνου πραγματοποιούνται περί των 41.137 νέων συνδέσεων. Το μέγεθος αυτό αντιστοιχεί σε περισσότερες από 1870 νέες συνδέσεις σε ημερήσια βάση για κάθε μια από τις 5 εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας κατά το α’ εξάμηνο του 2009. Καταγράφεται μια ελαφρά μείωση, της τάξης του 5%, στο μέγεθος που εκφράζει το μέσο πλήθος νέων συνδέσεων ανά μήνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι ενεργές ευρυζωνικές συνδέσεις μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας (Data Cards) ανέρχονται στις 180.372. Με βάση τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου του 2009, η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται σε τροχιά σύγκλισης με την ΕΕ-27. Τα μεγέθη διείσδυσης και ο ρυθμός ανάπτυξης τους ικανοποιούν τα 3 από τα 4 βασικά σενάρια σύγκλισης. Συγκεκριμένα, η απόσταση που χωρίζει την Ελλάδα από την ΕΕ-27 είναι μικρότερη, με ορατή πλέον τη σύγκλιση με τα μέσα επίπεδα της ΕΕ-27 προς τα τέλη του 2010.

Ευρυζωνικότητα λόγω… τιμής
Η Ελλάδα εντάσσεται πλέον σε πανευρωπαϊκό επίπεδο μεταξύ των χωρών με αρκετά ανταγωνιστικές προσφορές σε 3 πακέτα ευρυζωνικής πρόσβασης: το βασικό (έως και τα 2 Mb/s), το μέσο (έως και 8 Mb/s) και το υψηλό (έως και 24 Mb/s).
Σε γενικές γραμμές, η πτωτική τάση των τιμών συνεχίστηκε και στο α’ εξάμηνο του 2009. Συγκεκριμένα:
1.  στο βασικό πακέτο πρόσβασης το λιανικό κόστος μειώθηκε κατά 4,1%
2. στο μέσο πακέτο πρόσβασης το λιανικό κόστος μειώθηκε κατά 5 %
3. στο υψηλό πακέτο πρόσβασης το λιανικό κόστος μειώθηκε κατά 8,1 %

Πλέον, όμως, διαφαίνονται τάσεις συγκέντρωσης των τιμών σε συγκεκριμένα επίπεδα. Ιδιαίτερα ανταγωνιστικό είναι το περιβάλλον στο πακέτο υψηλής πρόσβασης όπου το μέσο επίπεδο τιμών μπορεί να χαρακτηριστεί πιο ελκυστικό τιμολογιακά από τα πακέτα βασικής και μέσης πρόσβασης. Εκτιμάται ότι σύντομα θα κινηθεί σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα τιμών, καθώς διαπιστώνονται σημαντικές τιμολογιακές αποκλίσεις μεταξύ των παρόχων.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με βάση τα στοιχεία της ΕΕΤΤ, είτε δημοσιοποιημένα ή και στη διάθεση του Παρατηρητηρίου, για το α’ εξάμηνο του 2009 στο βασικό και μέσο πακέτο ευρυζωνικής πρόσβασης συγκεντρώνεται περίπου το 60% των ενεργών συνδέσεων ενώ στο υψηλό πακέτο πρόσβασης συγκεντρώνεται το 40% αυξημένο κατά 7,5% σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο αναφοράς.

LLU on the rise
Οι συνδέσεις LLU – ΑΠΤΒ (Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο), αντιστοιχούν στο 40,5% του συνόλου των ευρυζωνικών συνδέσεων και ανέρχονται σε 710.126. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, προστίθενται περίπου 1524  νέες γραμμές ΑΠΤΒ σε ημερήσια βάση για κάθε μια από τις 5 εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας.

Οι συνδέσεις ΑΡΥΣ (Ασύμμετρου Ρυθμού Σύνδεση) σε συνδυασμό με τις συνδέσεις ΑΠΤΒ ορίζουν το σύνολο της αγοράς ευρυζωνικών συνδέσεων τεχνολογίας DSL στην Ελλάδα. Οι συνδέσεις αυτές αποτελούν περίπου το 59,5%  της εγχώριας ευρυζωνικής αγοράς. Από τη μελέτη της εξέλιξης των διαθέσιμων στοιχείων που αφορούν στο συγκεκριμένο τύπο συνδέσεων για τους τελευταίους 24 μήνες σε τριμηνιαία βάση εξάγονται τα ακόλουθα συμπεράσματα:

1. Οι συνδέσεις τύπου ΑΠΤΒ αυξάνονται σε τριμηνιαία βάση με μέσο ρυθμό περί του 43,3%
2. Οι συνδέσεις τύπου ΑΡΥΣ αυξάνονται σε τριμηνιαία βάση με μέσο ρυθμό περί του 8,34%.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο σύνολο των γραμμών ΑΡΥΣ, το 93,6% προέρχεται από πελάτες λιανικής του ΟΤΕ και μόλις το 6,4% από πελάτες χονδρικής. Η εκρηκτική ανάπτυξη του ΑΠΤΒ είναι ο κύριος λόγος που η συνεισφορά του μεριδίου χονδρικής στους συνδρομητές ΑΡΥΣ του ΟΤΕ βαίνει διαρκώς μειούμενη. Μόνο στο εξάμηνο αναφοράς, το μερίδιο χονδρικής έβαινε μειούμενο κατά περίπου 5% σε μηνιαία βάση.


«Ασύρματη» η αγροτική Ελλάδα
Mε βάση τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Eνωσης, η εγχώρια πληθυσμιακή ευρυζωνική κάλυψη στις αγροτικές περιοχές ανέρχεται πλέον στο 55% από 50% την προηγούμενη περίοδο μέτρησης. Αυτό σε συνδυασμό με αντίστοιχη αύξηση στις ημιαστικές περιοχές οδήγησε την ευρυζωνική κάλυψη σε εθνικό επίπεδο στο 88% του πληθυσμού, σημειώνοντας αύξηση κατά 2 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Δεδομένου ότι το υπό υλοποίηση έργο ανάπτυξης οπτικών ινών δεν φαίνεται να αφορά άμεσα σε αγροτικές περιοχές, το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ προτείνει την ανάπτυξη ασύρματων ευρυζωνικών υποδομών με στόχο να καλυφθούν οποιεσδήποτε άλλες ελλείψεις διαπιστωθούν σε ευρυζωνικές υποδομές μετά από την ολοκλήρωση των έργων του Γ’ ΚΠΣ.

3 σενάρια για το μέλλον
Η ζήτηση στο εξάμηνο αναφοράς δε φάνηκε να επηρεάζεται από την αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον. Ως συνέπεια και της επιθετικής τιμολογιακής πολιτικής των παρόχων, αλλά και της αποδοχής του ψηφιακού περιβάλλοντος από ευρύτερες πληθυσμιακές ομάδες, οι προοπτικές για το β’ εξάμηνο του 2009 συνεχίζουν να διαγράφονται θετικές. Στο πλαίσιο αυτό διαγράφονται 3 σενάρια. Στο απαισιόδοξο σενάριο, η διείσδυση θα κυμαίνεται στην περιοχή του 17%, με επικρατέστερο ποσοστό το 17,18%.

Πρόκειται για την περίπτωση όπου ο ρυθμός αύξησης της ζήτησης υποχωρήσει κατά 20%-25%.  Στο μέσο σενάριο, η διείσδυση θα κυμαίνεται στην περιοχή του 17,45% με υποχώρηση του ρυθμού αύξησης κατά 10% με 15%. Τέλος, στο αισιόδοξο σενάριο, η διείσδυση θα κυμαίνεται στο επίπεδο του 17,75% -17,85% με σχετικά αμετάβλητο ρυθμό αύξησης. Με βάση τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν από την 14η έκθεση της ΕΕ για την αγορά Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών την 01. 01. 2009, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 23η θέση στα 27 κράτη μέλη σε όρους ευρυζωνικής διείσδυσης.

Με βάση την ισχύουσα ευρυζωνική δυναμική στα κράτη μέλη της ΕΕ με διείσδυση πλησίον των μεγεθών της χώρας, διαφαίνεται η δυνατότητα της χώρας να βελτιώσει τη θέση της στη σχετική κατάταξη της ΕΕ τουλάχιστον κατά 1 έως και 3 θέσεις στους ερχόμενους 12 μήνες, έναντι των άλλων χωρών – μελών.

Η ευρυζωνικότητα σε νούμερα

  • Στο 15,63% η διείσδυση της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα, στο τέλος του α’ εξαμήνου 2009.
  • 1871 νέες συνδέσεις DSL πραγματοποιούνταν κάθε μέρα το α’ εξάμηνο του 2009. Από αυτές, σχεδόν το 80% αφορά σε συνδέσεις Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ).
  • Η ανάπτυξη ασύρματων ευρυζωνικών υποδομών μπορεί να διευρύνει περαιτέρω την ευρυζωνική κάλυψη κυρίως στις αγροτικές και ημιαστικές περιοχές.
  • Μεγαλύτερη μείωση τιμών παρουσιάζεται στο υψηλό πακέτο πρόσβασης (έως και 24 Mb/s) στο οποίο παρατηρήθηκε αύξηση των ενεργών συνδέσεων κατά 7,5.