Η Hewlett-Packard Βελγίου ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε – μέσω Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού να προμηθευτεί servers HP Integrity και σχετικά προϊόντα, ώστε να υποστηρίξει τα κρίσιμα φορτία εργασιών της, συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών έντασης βάσης δεδομένων και άλλων κρίσιμων περιβαλλόντων, σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βάσει των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο DI/07120, οι θεσμοί, οι υπηρεσίες και οι φορείς της ΕE που συμμετέχουν στην προμήθεια, θα μπορέσουν να αποκτήσουν νέους servers HP Integrity, οι οποίοι βασίζονται σε επεξεργαστές Intel Itanium και «τρέχουν» λογισμικό HP-UX 11i v3. Στο πλαίσιο της τεχνικής αξιολόγησης, υλοποιήθηκαν benchmark tests στο κέντρο δοκιμών (Performance Center) της HP EMEA, στη Γερμανία και βάσει των κριτηρίων επιλογής, οι λύσεις της HP σημείωσαν την καλύτερη σχέση ποιότητας-κόστους. Πέρα από τους servers HP Integrity, η HP θα παρέχει και σχετικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένου λογισμικού.