Η Ευρωπαϊκή Πίστη, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για περαιτέρω αυτοματοποίηση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους συνεργάτες του Δικτύου Πωλήσεών της, προχωρά στη λειτουργία της νέας ηλεκτρονικής αίτησης για όλα τα προϊόντα του Κλάδου Ατομικών Ζωής.

Η νέα αυτή εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο τμήμα Εκδόσεων του Κλάδου Ζωής, τόσο η αίτηση ασφάλισης όσο και τα απαραίτητα, για την εκτίμηση του κινδύνου και την έκδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, δικαιολογητικά.