Ένα από τα πλέον σημαντικά και φιλόδοξα IT Project που τρέχει αυτή την περίοδο η Ευρωπαϊκή Πίστη αφορά την ενσωμάτωση των λύσεων SAS Fraud Framework for Insurance και SAS Visual Analytics.

Με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται ο οργανισμός να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη θωράκιση τόσο για τον ίδιο, όσο και για το εκτεταμένο Δίκτυο Πωλήσεων που διαθέτει, εκσυγχρονίζοντας και αυτοματοποιώντας, παράλληλα, τις εσωτερικές διαδικασίες στον Κλάδο Αποζημιώσεων Αυτοκινήτου. Η πρώτη φάση των Anti-Fraud έργων αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2017. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται ένα μεγαλόπνοο project για τη μηχανογραφική αναδιοργάνωση του Κλάδου Ζωής. Το έργο αυτό έχει ως στόχο τόσο projects εξωστρέφειας, όπως η νέα πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Αίτησης του κλάδου, όσο και projects αυτοματοποίησης backoffice διαδικασιών και ελέγχων για την ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτημάτων με τελικό στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών.

Το project αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2017. Τέλος, σύντομα θα τεθεί σε λειτουργία ένας νέος καινοτόμος τρόπος πληρωμής ασφαλίστρων, το MyBank, ήτοι μια πανευρωπαϊκή τραπεζική λύση που αποσυνδέει τις online πληρωμές από την χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών. Το program του Κλάδου Ζωής αντιμετωπίζεται με Agile μεθοδολογία εκτέλεσης έργου και ως εκ τούτου βασίζεται στις δυναμικές απαιτήσεις του κλάδου και τις νομοθεσίας –  ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσει projects επίλυσης μακροχρόνιων προβλημάτων. Η υπηρεσία MyBank θα είναι διαθέσιμη για τους πελάτες και το Δίκτυο Πωλήσεων μέσα στον Οκτώβριο του 2016.