Η Ε.Ε. εγκαινίασε την Παρασκευή την ευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη (European e-Justice portal), ένα ηλεκτρονικό εργαλείο ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης, το οποίο παρέχει πρόσβαση στη Δικαιοσύνη σε ολόκληρη την Ε.Ε.

Ο συγκεκριμένος δικτυακός τόπος απευθύνεται στους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τους δικηγόρους και τους δικαστές που έχουν απορίες σχετικά με νομικά ζητήματα διασυνοριακού χαρακτήρα και ενισχύει την αμοιβαία κατανόηση των διαφόρων νομικών συστημάτων.

Στις 12.000 και πλέον σελίδες περιεχομένου, που διαθέτει, η πρώτη έκδοση της πύλης παρέχει πληροφορίες και συνδέσμους σχετικά με τους νόμους και τις πρακτικές σε όλα τα κράτη μέλη. Για παράδειγμα, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη νομική συνδρομή, την κατάρτιση των δικαστών και τη μέθοδο της τηλεσυνδιάσκεψης, καθώς και συνδέσμους προς τις νομικές βάσεις δεδομένων και τα ηλεκτρονικά μητρώα αφερεγγυότητας και κτηματολόγια.