Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τα μέλη της να θεσπίσουν νομοθεσίες που θα κάνουν πιο εύκολο τον διαμοιρασμό του φάσματος και θα χρησιμοποιούν καλύτερα το «white space», ώστε να αντεπεξέλθουν στον αυξανόμενο όγκο του mobile data.

Τα «white spaces» αποτελούνται από αχρησιμοποίητο φάσμα και αναδύονται όταν τα σήματα απενεργοποιούνται, εξαιτίας μίας υπηρεσίας που «τρέχει» σε συγκεκριμένο time frame, ή σε γεωγραφικό χώρο όπου τα δίκτυα δεν επαναχρησιμοποιούν το φάσμα. Παρόλο που κάποιες χώρες έχουν ήδη υιοθετήσει στρατηγικές για την εκμετάλλευση του white space, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να υπάρξει μία «συντονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση» για τον διαμοιρασμό του φάσματος, ώστε να ανακάμψουν οι νέες τεχνολογίες. Η Ε.Ε. προειδοποίησε ότι αν δεν εφαρμοστούν τα μέτρα που έχει παρουσιάσει στο πρόγραμμα Radio Spectrum Policy, οι χρήστες mobile και broadband θα «ταλαιπωρηθούν» από χαμηλού επιπέδου υπηρεσίες και η αγορά της ασύρματης καινοτομίας θα κατακερματιστεί.