Η Ελλάδα παρουσιάζεται ως παράδειγμα κράτους - μέλους που προωθεί ενεργά και χρηματοδοτεί την ψηφιοποίηση και ανάδειξη του ιστορικού και πολιτιστικού της αποθέματος, στο πλαίσιο της ακολουθούμενης Ψηφιακής Στρατηγικής, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Συγκεκριμένα η Ανακοίνωση αναφέρει ότι “μεταξύ 2003 και 2007, η Ελλάδα υποστήριξε 180 διαφορετικά προγράμματα ψηφιοποίησης από μουσεία, βιβλιοθήκες και αρχεία με συνολική χρηματοδότηση 100 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής για την περίοδο έως το 2013 προβλέπονται ανάλογες πρωτοβουλίες”.

Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού σχεδιάζει την παρουσίαση των αποτελεσμάτων στον τομέα του Ψηφιακού Πολιτισμού, που χρηματοδοτήθηκαν από το Πρόγραμμα “Κοινωνία της Πληροφορίας”, σε ειδική εκδήλωση που θα διεξαχθεί στις αρχές Δεκεμβρίου στην Αθήνα. Στο πλαίσιο της Αριστείας που καθιερώθηκε στην Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013, και με αρχή τα έργα του πολιτισμού, πρόκειται στην ίδια εκδήλωση να βραβευθούν οι καλές ελληνικές πρακτικές στον τομέα αυτό.