Η Entersoft ολοκλήρωσε την εξαγορά του 100% των μετοχών της εταιρείας Cardisoft, σε υλοποίηση της σχετικής έγκρισης του Δ.Σ. της εταιρείας της 10ης Δεκεμβρίου 2012.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται με ιδιαίτερη επιτυχία στο χώρο των πληροφοριακών συστημάτων για Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στη διεκδίκηση έργων του Δημόσιου Τομέα καθώς και σε συστήματα για Contact Centers και Voice Portals (φωνητικές πύλες εφαρμογών κι ενημέρωσης). Στο πελατολόγιό της περιλαμβάνονται τα μεγαλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας όπως το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, το Πάντειο Πανεπιστήμιο, τα Πανεπιστήμια Κρήτης, Ιωαννίνων, Πειραιώς, Αιγαίου, Πελοποννήσου, Θεσσαλίας καθώς και μεγάλος αριθμός των ΤΕΙ της χώρας.

Επίσης, η Cardisoft υλοποιεί ήδη έργα σε Πανεπιστήμια της Αλβανίας και της Λευκορωσίας, ενώ υπάρχουν ισχυρές προοπτικές επέκτασης αυτής της συνεργασίας σε όλες τις χώρες και τα ιδρύματα της περιοχής. Επιπλέον, η εταιρεία έχει υλοποιήσει σημαντικά έργα Call Centers και Φωνητικές Πύλες σε πελάτες όπως Τράπεζα Πειραιώς, Αγροτική Τράπεζα, Εμπορική Τράπεζα, Διεθνική ΑΕΔΑΚ, ΕΛΣΤΑΤ, Shell κ.ά. Με αυτή την εξαγορά η Entersoft εισέρχεται δυναμικά στην αγορά του Δημόσιου Τομέα και στη διεκδίκηση έργων του ΕΣΠΑ, αγορά που θα αποτελέσει ακόμα ένα χώρο ανάπτυξης για την εταιρεία τα επόμενα χρόνια.

Επιπρόσθετα, ενισχύει τη δυνατότητά της για επέκταση στην ειδικευμένη αγορά των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη επεκτείνοντας και αξιοποιώντας περαιτέρω τις επενδύσεις που ήδη έχει κάνει σε αυτές τις αγορές. Η εξαγορά αυτή δε θα επηρεάσει σημαντικά τα έσοδα της εταιρείας κατά το τρέχον οικονομικό έτος, αλλά θα έχει ουσιαστική ενίσχυση των μεγεθών του ομίλου κατά το 2013.