Η εταιρεία ΗΛ.ΒΙΟ.ΚΑΤ. υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με την Πολεμική Αεροπορία για το έργο "Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων UPS σε μονάδες του ΑΤΑ".

Το συνολικό τελικό τίμημα της σύμβασης ανέρχεται στα 237 χιλιάδες ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ.