Ο διευθυντής της μονάδας, Vyomesh Joshi δήλωσε ότι οι πέντε επιχειρησιακές μονάδες της μονάδας εκτυπωτών θα μειωθούν σε τρεις σε μια προσπάθεια να καταστούν πιο παραγωγικές σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον στο οποίο οι καταναλωτές και οι μικρές επιχειρήσεις βασίζονται ολοένα και λιγότερο στις εκτυπώσεις. «Οι αλλαγές θα είναι σημαντικές αλλά απαραίτητες για τη μελλοντική μας ανάπτυξη», σημείωσε ο Joshi.