Η HP παρουσίασε ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο big data που έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει στους οργανισμούς να κερδίσουν πλουσιότερες γνώσεις για τα δεδομένα τους και να προσφέρουν αποτελέσματα σε πραγματικό χρόνο.

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της HP, περίπου το 60% των εταιρειών που ερωτήθηκαν θα ξοδέψουν στα big data τουλάχιστον το 10% του προϋπολογισμού τους για την καινοτομία φέτος. Η μελέτη ανακάλυψε ακόμα ότι για περισσότερους από έναν στους τρεις οργανισμούς, μια πρωτοβουλία big data έχει αποτύχει.

Το βελτιωμένο χαρτοφυλάκιο της HP προσφέρει τις απαραίτητες υπηρεσίες και λύσεις για να διευκολύνει την επιτυχημένη υλοποίηση αυτών των πρωτοβουλιών και για να επιτρέψει στις επιχειρήσεις να διαχειριστούν τον αυξανόμενο όγκο, την ποικιλομορφία και τις ευπάθειες των δεδομένων, που μπορούν να αποτελέσουν την αιτία της αποτυχίας των πρωτοβουλιών big data.

Για να βοηθήσει τους οργανισμούς να αντλήσουν τα οφέλη των big data, η HP παρουσίασε τη HAVEn, μια πλατφόρμα big data analytics, η οποία αξιοποιεί το λογισμικό, το hardware και τις υπηρεσίες analytics της HP για να δημιουργήσει την επόμενη γενιά εφαρμογών και λύσεων big data-ready analytics. «Τα big data επιτρέπουν στους οργανισμούς να επωφεληθούν από το σύνολο των πληροφοριών τους – τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών – σε πραγματικό χρόνο.

Παράγουν εξαιρετικά γρήγορη διαδικασία λήψης αποφάσεων και – ως αποτέλεσμα – μοναδικούς και καινοτόμους τρόπους για την προσφορά υπηρεσιών στους πελάτες και την κοινωνία», δήλωσε ο George Kadifa, executive vice president, Software, HP. «Το χαρτοφυλάκιο πλατφόρμων και προϊόντων της HP διαθέτει το εύρος και το βάθος για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να απελευθερώσουν τη δύναμη των big data».