Πώς διαμορφώνεται ο ρόλος του CIO σε μια εποχή που η επιχειρηματική αξία συνδέεται ολοένα και περισσότερο με τα applications; Τις απαντήσεις τους δίνουν η Gartner και τρεις Διευθυντές Πληροφορικής ελληνικών επιχειρήσεων.

CIOs και ειδικοί του ΙΤ τείνουν να συμφωνήσουν ότι η πραγματική επιχειρηματική αξία στη σημερινή επιχείρηση δημιουργείται σε επίπεδο εφαρμογών.  Οι εφαρμογές αυτές μπορεί να απευθύνονται είτε στους υπαλλήλους της εταιρείας, είτε στους πελάτες της. Σε κάθε περίπτωση, και επειδή διανύουμε την εποχή του «information-on-demand», οι εφαρμογές πρέπει να αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής περί mobile. Αυτό δε σημαίνει, ωστόσο, ότι η λέξη εφαρμογή αποτελεί πλέον συνώνυμο του mobile app.

Η πηγή της επιχειρηματικής αξίας
Η «παραδοσιακή» υποδομή Πληροφορικής και τα συστήματα back-end (όπως, για παράδειγμα, το ERP) είναι μεν σημαντική, αλλά δεν είναι εκεί που θα στραφεί το Business για να αντλήσει επιχειρηματική αξία. Το Business θέλει εφαρμογές που θα το βοηθήσουν να αναπτύξει και να πουλήσει καλύτερα (τα) προϊόντα. Ο CIO ο οποίος επιδιώκει να βρίσκεται στο επίκεντρο της επιχειρηματικής αξίας θα πρέπει να εστιάσει στο application layer.

Το επίπεδο των εφαρμογών είναι εκείνο που μπορεί να βοηθήσει μια επιχείρηση να είναι πιο ανταγωνιστική, να βγάζει νέα προϊόντα με μεγαλύτερη ταχύτητα και να διατηρεί στενότερη επαφή με τους πελάτες της. Για κάποιους, η αξία αυτή μπορεί να προκύψει μέσα από την εστίαση στο CRM, αλλά και με μια «λοξή ματιά» στον τομέα του mobile και του social.

Η θέση του CIO
Οι CIOs δεν έχουν, σε γενικές γραμμές, δώσει δυναμικά το παρών όσον αφορά την ανάπτυξη εφαρμογών. Σύμφωνα με τον Ian Finley, αναλυτή της Gartner, το app development γίνεται προς το παρόν εκτός Διεύθυνσης Πληροφορικής. Κι αυτό δεν οφείλεται σε έλλειψη ενδιαφέροντος εκ μέρους του ΙΤ, αλλά στην επικρατούσα αντίληψη του Business ότι το IT δεν διαθέτει τις κατάλληλες δεξιότητες. Τα τμήματα Marketing, για παράδειγμα, απευθύνονται σε εξωτερικούς συμβούλους επειδή ακριβώς δεν βλέπουν τη Διεύθυνση Πληροφορικής σαν το σωστό μέρος για την κάλυψη των σχετικών τους αναγκών.

Σύμφωνα με τον Finley, το πλεονέκτημα που διαθέτει και που θα πρέπει να αξιοποιήσει ο CIO είναι το ERP και τα υπόλοιπα «παραδοσιακά» συστήματα ΙΤ της εταιρείας. Ο CIO θα πρέπει να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Business τρέχοντας τα συστήματα αυτά, τα τύπου Systems of Record, όσο πιο φτηνά και αποτελεσματικά μπορεί και, στη συνέχεια, να συνδέει την αξία του με τα Systems of Differentiation. Τα συστήματα διαφοροποίησης ανάγουν το ρόλο του CIO από εκείνον της υποστήριξης σε αυτόν του επιχειρησιακού εταίρου.