Η Θεοδώρου Αυτοματισμοί ξεκίνησε συνεργασία με την SAP για την ανάπτυξη, διάθεση και υποστήριξη της λύσης SAP MII στην ελληνική αγορά.

Το SAP MII (Manufacturing Integration & Intelligence) είναι ένα εργαλείο που καλύπτει δύο βασικές ανάγκες των βιομηχανικών επιχειρήσεων, integration δηλαδή διασύνδεση των συστημάτων της παραγωγής (MES, SCADA, PLCs, κ.λπ.) με τα επιχειρησιακά συστήματα (ERP, WMS) και intelligence δηλαδή real – time συλλογή και ανάλυση δεδομένων από τα υπάρχοντα συστήματα της επιχείρησης και εμφάνισή τους ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε θέσης.